TUBE CITY IMS POLAND Sp. z o.o.
42-523 Dąbrowa Górnicza, ul. Koksownicza 8

Sekretariat tel.: +48 32 639 47 01 fax: +48 32 639 47 30
Dział sprzedaży kruszyw tel.: +48 32 639 47 14
Sprzedaż gotówkowa i waga tel.: +48 32 639 47 12
STRONA W PRZYGOTOWANIU